เซิร์ฟเวอร์ Cloud VPS ซันติอาโก

เซิร์ฟเวอร์ Cloud VPS ซันติอาโก ชิลี

เซิร์ฟเวอร์ VPS ซันติอาโก ชิลี CPU 1, Ram 512 MB, SSD 10 GB

7 /เดือน
 • CPU 1, RAM 512 MB, SSD 10 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 750 GB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ซันติอาโก ชิลี CPU 1, Ram 512 MB, SSD 20 GB

9 /เดือน
 • CPU 1, RAM 512 MB, SSD 20 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 1 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ซันติอาโก ชิลี CPU 1, Ram 1 GB, SSD 30 GB

16 /เดือน
 • ซีพียู 1, แรม 1 GB, SSD 30 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 2 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ซันติอาโก ชิลี CPU 2, Ram 2 GB, SSD 40 GB

24 /เดือน
 • CPU 2, RAM 2 GB, SSD 40 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 2 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ซันติอาโก ชิลี CPU 2, Ram 2 GB, SSD 80 GB

30 /เดือน
 • CPU 2, RAM 2 GB, SSD 80 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 3 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ซันติอาโก ชิลี CPU 2, Ram 4 GB, SSD 20 GB

32 /เดือน
 • ซีพียู 2 แรม 4GB SSD 20GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 3 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ซันติอาโก ชิลี CPU 4, Ram 2 GB, SSD 20 GB

34 /เดือน
 • ซีพียู 4 แรม 2GB SSD 20GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 3 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ซันติอาโก ชิลี CPU 3, Ram 3 GB, SSD 60 GB

40 /เดือน
 • ซีพียู 3, แรม 3 GB, SSD 60 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 3 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ซันติอาโก ชิลี CPU 4, Ram 4 GB, SSD 80 GB

60 /เดือน
 • ซีพียู 4 แรม 4GB SSD 80GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 4 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ซันติอาโก ชิลี CPU 6, Ram 8 GB, SSD 160 GB

110 /เดือน
 • ซีพียู 6, แรม 8GB, SSD 160GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 5 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ซันติอาโก ชิลี CPU 8, Ram 16 GB, SSD 320 GB

200 /เดือน
 • ซีพียู 8 แรม 16GB SSD 320GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 6 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ซันติอาโก ชิลี CPU 12, Ram 32 GB, SSD 640 GB

400 /เดือน
 • ซีพียู 12 แรม 32GB SSD 640GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 8 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ Cloud VPS ที่ทรงพลังมาก ซันติอาโก ชิลี

คำว่า “เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน” มีความหมายว่าอย่างไร และสิ่งประเภทใดบ้างที่อาจใช้เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวได้

เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน (VPS) เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถใช้เพื่อโฮสต์ข้อมูลและโปรแกรม เช่น เว็บไซต์ (รวมถึงอีคอมเมิร์ซ เนื้อหา และสื่อ) (พอร์ทัล เอ็กซ์ทราเน็ต โซลูชันการทำงานร่วมกัน วิกิ CRM) เมื่อผู้ใช้เลือกใช้เครื่องเสมือนผ่านโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกัน ข้อมูลของพวกเขาจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องที่รับผิดชอบข้อมูลของตนแต่เพียงผู้เดียว

หากคุณต้องการการควบคุมมากกว่าที่คุณได้รับจากแผนโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกัน แต่น้อยกว่าที่คุณจะจ่ายสำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน (VPS) คือหนทางที่จะไป มีความน่าเชื่อถือของโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันและความเร็วของเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์เอง

 

เมื่อโฮสต์ด้วย WdmshVPS ผู้ใช้มีตัวเลือกอะไรบ้าง?

ข้อเสนอ Virtual Private Server (VPS) ของเรามอบความคุ้มค่าที่ไม่มีใครเทียบได้ พร้อมประสิทธิภาพระดับสูงสุดและอิสระทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ ในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนของคุณตามที่เห็นสมควร จำเป็นต้องเข้าถึงรูท มีระบบปฏิบัติการมากมาย (Windows, Linux และอื่นๆ) ติดตั้งไว้แล้วและเข้าถึงได้ผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เรียบง่ายของอุปกรณ์ ทั้งความจุในการจัดเก็บและจำนวนทรัพยากรที่เข้าถึงได้สามารถปรับขยายได้เพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ บริการ Anti-DDoS ของเรารวมเป็นมาตรฐานกับโซลูชัน Virtual Private Server ทั้งหมดของเราในบราซิล เพื่อความปลอดภัยของคุณในกรณีที่ถูกโจมตี ยินดีต้อนรับที่อยู่ IP เพิ่มเติมและเครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

 

ซอฟต์แวร์สำหรับ VPS มุ่งให้บริการลูกค้าประเภทใด

การใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนหรือ VPS ต้องมีความชำนาญในการดูแลเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างน้อย การเข้าถึงข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการดูแลระบบปฏิบัติการของเครื่อง (Linux, Windows, PrestaShop หรือ WordPress) และการกำหนดค่าแอป

 

มีความเป็นไปได้ที่คุณจะได้รับประโยชน์จากการใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน แต่คุณยังไม่เข้าใจคอมพิวเตอร์มากพอที่จะทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงได้ ได้โปรด ได้โปรด โปรดติดต่อใครก็ตามที่เป็นพันธมิตรกับเรา

แผน Performance Web Hosting เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด หากคุณต้องการทรัพยากรที่รับประกันแต่ขาดประสบการณ์ในการจัดการเซิร์ฟเวอร์