เซิร์ฟเวอร์ Cloud VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา

เซิร์ฟเวอร์ Cloud VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา

เซิร์ฟเวอร์ VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา CPU 1, Ram 512 MB, SSD 10 GB

7 /เดือน
 • CPU 1, RAM 512 MB, SSD 10 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 750 GB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา CPU 1, Ram 512 MB, SSD 20 GB

9 /เดือน
 • CPU 1, RAM 512 MB, SSD 20 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 1 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา CPU 1, Ram 1 GB, SSD 30 GB

16 /เดือน
 • ซีพียู 1, แรม 1 GB, SSD 30 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 2 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา CPU 2, Ram 2 GB, SSD 40 GB

24 /เดือน
 • CPU 2, RAM 2 GB, SSD 40 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 2 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา CPU 2, Ram 2 GB, SSD 80 GB

30 /เดือน
 • CPU 2, RAM 2 GB, SSD 80 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 3 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา CPU 2, Ram 4 GB, SSD 20 GB

32 /เดือน
 • ซีพียู 2 แรม 4GB SSD 20GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 3 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา CPU 4, Ram 2 GB, SSD 20 GB

34 /เดือน
 • ซีพียู 4 แรม 2GB SSD 20GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 3 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา CPU 3, Ram 3 GB, SSD 60 GB

40 /เดือน
 • ซีพียู 3, แรม 3 GB, SSD 60 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 3 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา CPU 4, Ram 4 GB, SSD 80 GB

60 /เดือน
 • ซีพียู 4 แรม 4GB SSD 80GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 4 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา CPU 6, Ram 8 GB, SSD 160 GB

110 /เดือน
 • ซีพียู 6, แรม 8GB, SSD 160GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 5 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา CPU 8, Ram 16 GB, SSD 320 GB

200 /เดือน
 • ซีพียู 8 แรม 16GB SSD 320GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 6 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา CPU 12, Ram 32 GB, SSD 640 GB

400 /เดือน
 • ซีพียู 12 แรม 32GB SSD 640GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 8 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ Cloud VPS ที่ทรงพลังมาก บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา

คำว่า “เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน” มีความหมายว่าอย่างไร และสิ่งประเภทใดบ้างที่อาจใช้เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวได้

ด้วยความช่วยเหลือจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนหรือที่เรียกว่า VPS จึงเป็นไปได้ที่จะโฮสต์เว็บไซต์ (รวมถึงอีคอมเมิร์ซ เนื้อหา และสื่อ) นอกเหนือจากแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ (พอร์ทัล เอ็กซ์ทราเน็ต โซลูชันการทำงานร่วมกัน วิกิ CRM) . ตรงกันข้ามกับการโฮสต์ที่แบ่งปันทรัพยากรระหว่างผู้ใช้หลายคน เครื่องเสมือนแต่ละเครื่องที่ทุ่มเทให้กับผู้ใช้เพียงคนเดียวจะถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลของผู้ใช้แทน

เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนหรือที่รู้จักกันในชื่อ VPS เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสื่อกลางระหว่างแผนเว็บโฮสติ้งแบบดั้งเดิมและเซิร์ฟเวอร์จริง เป็นการรวมความน่าเชื่อถือของโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันเข้ากับประสิทธิภาพสูงของเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ ในขณะที่ลดภาระในการจัดการกับฮาร์ดแวร์พื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์เอง

 

ผู้ใช้มีฟีเจอร์ประเภทใดบ้างในขณะที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ขับเคลื่อนโดย WdmshVPS

 

โซลูชัน Virtual Private Server (VPS) ของเรานำเสนออัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนการควบคุมสูงสุดและความยืดหยุ่นในการออกแบบสถาปัตยกรรม หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงระดับรูทของเซิร์ฟเวอร์ คุณมีอิสระในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนในแบบที่คุณเห็นสมควร มันมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายซึ่งโหลดไว้ล่วงหน้าด้วยระบบปฏิบัติการต่างๆ (Windows, Linux และอื่นๆ) ที่สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยการสัมผัสปุ่มเพียงปุ่มเดียว คุณยังมีทางเลือกในการเพิ่มจำนวนพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณมี ตลอดจนจำนวนทรัพยากรที่คุณเข้าถึงได้ตามความชอบและข้อกำหนดของคุณ เพื่อให้การป้องกันที่ครอบคลุมแก่คุณในกรณีที่คุณตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี โซลูชัน Virtual Private Server ทั้งหมดของเราสำหรับบราซิลจึงมาพร้อมกับบริการ Anti-DDoS เป็นมาตรฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจ นอกเหนือไปจากตัวเลือกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และที่อยู่ IP เพิ่มเติมที่มีให้

 

ผู้ใช้ประเภทใดคือโซลูชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ?

 

จำเป็นต้องมีความคุ้นเคยขั้นพื้นฐานอย่างน้อยกับการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้งานเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน ซึ่งมักเรียกกันว่า VPS ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการจัดการระบบปฏิบัติการ (Linux, Windows, PrestaShop หรือ WordPress) ที่ติดตั้งในเครื่อง ตลอดจนการปรับแต่งโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

 

คุณมีความเฉลียวใจว่าคุณอาจต้องการเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วนตัว แต่คุณไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสม เราไม่สามารถเน้นย้ำได้มากพอถึงความสำคัญสำหรับคุณในการติดต่อกับบุคคลอื่นที่ทำงานกับเรา

 

หากคุณสนใจที่จะรับทรัพยากรที่รับประกัน แต่ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ เราขอแนะนำให้เลือกใช้หนึ่งในแผน Performance Web Hosting ของเรา แทนที่จะเลือกตัวเลือกอื่น